Όροι Διαγωνισμού «Τα Pringles & το Pockee κάνουν σε 1 νικητή Δώρο ένα iPhone 8 plus!»

01/10/2018

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Τα Pringles & το Pockee κάνουν σε 1 νικητή Δώρο ένα iPhone 8 plus!»

 

Η ενέργεια θα διεξαχθεί με την επιμέλεια της εταιρίας Pockee Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «Pockee» (στο εξής διοργανώτρια εταιρία) . Η διοργανώτρια εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της ενέργειας, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της, να την ματαιώσει ή να την ακυρώσει.

 

Περιγραφή ενέργειας:

Εξαργύρωσε Pockee κουπόνια αγοράζοντας πατατάκια Pringles συσκευασίας 40gr, 150gr, 160gr, 165gr και 175gr, από 01/10 έως 31/10, και μπες στη κλήρωση για να κερδίσεις το νέο APPLE iPhone 8 plus. Κάθε κουπόνι που εξαργυρώνεις με αγορές στα συνεργαζόμενα με το Pockee σούπερ μάρκετ, κερδίζεις μια συμμετοχή στο διαγωνισμό!

 

Όροι ενέργειας:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Pockee και με την εξής διαδικασία: Ο κάθε συμμετέχων καλείται να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό στην εφαρμογή ή το website Pockee, να μεταβεί με την φυσική του παρουσία σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα σούπερ μάρκετ και να προβεί σε αγορά από πατατάκια Pringles συσκευασίας 150gr, 160gr, 165gr και 175gr  τα οποία προβάλλονται στο Pockee με ενεργό κουπόνι επιστροφής χρημάτων. Για κάθε τεμαχιακή αγορά Pringles συσκευασίας 150gr, 160gr, 165gr και 175gr και την επιβεβαίωση του pockee κουπονιού, από 01/10/2018 έως και 31/10/2018, ο καταναλωτής κερδίζει μία (1) συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

· Το αποκλειστικό προϊόν που συμμετέχουν στην ενέργεια είναι το εξής: Pringles συσκευασίας 40gr, 150gr, 160gr, 165gr και 175gr

· Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών.

 

· Ο διαγωνισμός ισχύει για Pockee συναλλαγές που αφορούν αληθής αγορές από 01/10/2018 έως και 31/10/2018.

 

· Ο διαγωνισμός θα αναδείξει έναν (1) νικητή. Ο νικητής κερδίζει ένα νέο APPLE iPhone 8 plus. Το δώρο του νικητή θα σταλεί με έξοδα του Pockee, στη διεύθυνση που επιθυμεί.

 

· Για την ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί μια ηλεκτρονική κλήρωση. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Pockee την Πέμπτη 15/11/2018 παρουσία εκπροσώπων της Pockee με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη της προηγούμενης εταιρίας.

 

· Επιπλέον, θα αναδειχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής ο οποίος θα μπορέσει να διεκδικήσει το δώρο του παρόντος διαγωνισμού είτε σε περίπτωση μη επικοινωνίας ή μη δήλωσης αποδοχής ή παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο το αρχικού νικητή.

 

· Ο νικητής του διαγωνισμού θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται στην εγγραφή στο Pockee. Η ενημέρωση του νικητή θα ξεκινήσει από τις 15/11/2018. Κατά την επικοινωνία θα ενημερωθεί αναλυτικά για τον τρόπο που θα γίνει η διάθεση του δώρου.

 

· Μετά την παρέλευση 2 ημερολογιακών εβδομάδων από την ανάδειξη του νικητή και συγκεκριμένα μετά από την 7/5/2018 το δικαίωμα παραλαβής δώρου του αρχικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρίας στις περιπτώσεις μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκηση του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Στη συνέχεια και ειδικότερα από την 29/11/2018 θα ειδοποιηθεί κατά σειρά προτεραιότητας ο αναπληρωματικός νικητής με email (όπως περιγράφεται παραπάνω). Μετά την παρέλευση, ακολούθως, 2 ημερολογιακών εβδομάδων και συγκεκριμένα μετά από τις 13/12/2018 από την ειδοποίηση του αναπληρωματικού νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκηση του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή email) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε τα σχετικά δώρα απόλλυνται οριστικά.

 

· Το δώρο είναι επιλογή της εταιρίας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. Το δώρο που θα παραδοθεί -κατά τους παρόντες όρους- παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλο δώρο και δεν εξαργυρώνονται τμηματικά.

 

· Τα ονόματα που θα αναδειχθούν κατά την κλήρωση, θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του Pockee στις 15/11/2018. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της παρούσας ενέργειας, η διοργανώτρια εταιρία Pockee θα συλλέξει προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων καθώς και προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται (μέσω email) για την ταυτοποίηση και παράδοση του δώρου και δύναται να εισάγει αυτά σε βάση δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997.

 

· Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας Pockee.

 

· Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της ενέργειας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 

· Οι συμμετοχές ακυρώνονται σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας ενέργειας.

Κάνε εγγραφή ώστε να δεις όλες τις πληροφορίες των προσφορών!


Κατέβασε το app στο κινητό σου


ή κάνε δωρεάν εγγραφή εδώ

Εγγραφή δωρεάν