Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

σελίδα 1/3

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE έχει αναπτυχθεί από την Εταιρεία με την επωνυμία POCKEE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με έδρα το Γέρακα Αττικής (Κλεισθένους 217, 15344), αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 129597201000, ΑΦΜ:  800564970-ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (εφεξής καλούμενη «POCKEE», η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας») με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE για τα καθημερινά και εβδομαδιαία τους ψώνια, δωρεάν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια όπως έξυπνο ιστορικό αγορών και εξόδων, ιστορικό αποδείξεων, αποκλειστικά κουπόνια που σου επιστρέφουν μετρητά στο λογαριασμό σου, όλες τις προσφορές των σούπερ μάρκετ και την πιο εύχρηστη mobile λίστα αγορών. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pockee.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα») και ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) (εφεξής η «Εφαρμογή»).

Στον όρο ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE περιλαμβάνεται πέραν των ανωτέρω και η δυνατότητα αγοράς προϊόντων από Συνεργαζόμενα Καταστήματα μέσα από την υπηρεσία Online Delivery που παρέχεται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή καθώς και η δυνατότητα, μέσω της υπηρεσίας POCKEE MART, που είναι διαθέσιμη μέσα από την POCKEE Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα www.pockeemart.gr (εφεξής οι «Ιστοσελίδες») αγοράς προϊόντων που παρέχονται από την συνδεδεμένη με την POCKEE εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ ΜΑΡΚΕΤ Ι.Κ.Ε. και τον διακριτικό τίτλο: POCKEE MART με έδρα τη Θεσσαλονίκη  (Αλεξανδρείας 68, 54645), αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 159119104000, ΑΦΜ: 801558622 -ΔΟΥ Θεσσαλονίκης  (εφεξής καλούμενη «POCKEE MART»).

Ως «Χρήστης» της ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που είτε επισκέπτεται και απλώς περιηγείται στην/ις Ιστοσελίδα/ες της POCKEE είτε εγγράφεται στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE.

Η χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτή) και η εγγραφή σε αυτή είναι δωρεάν και προϋποθέτει ότι ο Χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα από τους παρόντες Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies που αποτελούν μέρος αυτών) συνολικά, όπως κάθε φορά ισχύουν (εφεξής καλούμενοι συλλογικά οι «Όροι») που αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της POCKEE μαζί με την κείμενη νομοθεσία. Όλοι οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν τους Όρους προσεκτικά πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε παρακαλούμε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια τόσο στην/ις Ιστοσελίδα/ες όσο και στην Εφαρμογή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτές.

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας και κάνοντας κλικ στη λέξη «Αποδέχομαι τους Όρους» αυτομάτως:

i. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. 

ii. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ.

Η χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE και η  ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων αυτής γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της POCKEE.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιονδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς τη δικαιοπρακτική του ικανότητα. Η POCKEE δεν φέρει ευθύνη αν, παρά τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους, ανήλικοι αυτοβούλως κάνουν χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ακατάλληλη για αυτούς.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για να έχετε πρόσβαση στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE θα πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό/Προφιλ δίνοντας το email σας και εισάγοντας κωδικό της επιλογής σας. Εναλλακτικά,  μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές «Σύνδεση με Facebook» ή «Σύνδεση με Google» ή «Σύνδεση μέσω Apple». Προκειμένου να γίνει επιβεβαίωση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να δηλώσετε το προσωπικό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου. Η POCKEE στη συνέχεια θα σας ζητήσει τη συμπλήρωση των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, τράπεζα και αριθμό λογαριασμού σε αυτήν ή στοιχεία λογαριασμού Paypal, ημερομηνία γέννησης, φύλο, στοιχεία διεύθυνσης) στο Προφίλ κάτι το οποίο είναι απαραίτητο είτε για να λάβετε τα πρώτα σας χρήματα, είτε για να πραγματοποιήσετε την πρώτη σας παραγγελία. Για την κατάθεση οποιουδήποτε πόσου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του POCKEE λογαριασμού με την καταχώρηση του προσωπικού αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την POCKEE σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) τον Ν. 4624/2019, τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα) όπως λεπτομερώς περιγράφεται στη Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies αυτής.

Κάθε Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αποκλειστικά έναν λογαριασμό και μόνο για προσωπική  χρήση. Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χρήστες που έχουν περισσότερους από ένα λογαριασμό. Επιπλέον, απαγορεύεται η εγγραφή μέσω υπηρεσίας προσωρινών email (π.χ. mailinator.com) καθώς αντίκειται ευθέως στην καλή πίστη, βάσει της οποίας γίνεται η χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE.

Κάθε Χρήστης θα πρέπει να δηλώνει μόνο στοιχεία τα οποία είναι απολύτως αληθή, ακριβή και πλήρη και συμφωνεί να ενημερώνει αμελλητί τα στοιχεία στο Προφίλ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE προκειμένου να τα διατηρεί ακριβή και πλήρη. Σε περίπτωση που ένας Χρήστης δώσει οποιαδήποτε πληροφορία  που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης ή δημιουργείται υποψία προς τούτο, η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό του Χρήστη  χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE.

Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του Λογαριασμού του στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE καθώς και του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Λογαριασμό του και θα πρέπει να φροντίζει για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας αυτών και αποφεύγει την παραχώρησή του σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.  Επιπλέον, ο κάθε Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η POCKEE αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του Λογαριασμού ενός Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Χρήστης δεν έχει ενημερώσει σχετικά εγκαίρως την POCKEE στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: support@pockee.com.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας παρακαλούμε ακολουθήστε το αντίστοιχο link στη σελίδα σύνδεσης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ (CASHBACK)

- Η εξαργύρωση των κουπονιών που πραγματοποιείται μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE, απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες λιανικής στα συνεργαζόμενα με την POCKEE Καταστήματα. Για την εξαργύρωση των κουπονιών μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματα που συνεργάζονται με την POCKEE και να κάνετε τις αγορές σας σε προϊόντα με κουπόνια που υπάρχουν ενεργά στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αγοράς. Αφού προβείτε στην αγορά του/ των συγκεκριμένων προϊόντων, μεταβαίνετε στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE, φωτογραφίζετε και αναρτάτε ολόκληρη την απόδειξή σας και επιβεβαιώνετε ότι έχουν καταχωρηθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που εμφανίζονται στην απόδειξη.

- H απόδειξη θεωρείται έγκυρη όταν: (1) είναι ακέραιη και χωρίς αλλοιώσεις και δεν περιέχει σημεία που έχουν σκοπίμως κρυφθεί, (2) περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα με τις τιμές και εκπτώσεις που αγοράστηκαν και (3) περιλαμβάνει τα στοιχεία του Καταστήματος καθώς και όλο το περιεχόμενο αυτής μέχρι το σημείο «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ». Οι αποδείξεις καταχωρούνται στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE αποκλειστικά και μόνο με φωτογραφία αυτών.

- Μη έγκυρες, κατά τα ανωτέρω, αποδείξεις μπορεί να ακυρωθούν, συνεπώς, δεν πραγματοποιείται εξαργύρωση κουπονιών για τα προϊόντα που περιέχουν και δεν προσμετρώνται οι αποδείξεις αυτές ως συμμετοχή στους διαγωνισμούς αποδείξεων. Εάν η POCKEE διαπιστώσει ότι πρόκειται για ψευδή καταχώρηση μέσω επεξεργασίας των στοιχείων αυτής, διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων και όσων αναφέρονται στον όρο 7 να διαγράψει την καταχώρηση και να μην αποδώσει την αξία των κουπονιών που έχει λάβει ο Xρήστης.

- Κάθε απόδειξη μπορεί να καταχωρηθεί αποκλειστικά από έναν και μόνο Χρήστη. Εάν μία απόδειξη καταχωρηθεί ξανά από άλλον Χρήστη τότε θα ακυρώνεται ως προς τον δεύτερο χρήστη.

- Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταχωρίσει έως και τρεις (3) αποδείξεις με την ίδια ημερομηνία αγοράς και συνολικά έως και δέκα (10) αποδείξεις μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή). Το όριο των αποδείξεων που μπορούν να καταχωρηθούν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της POCKEE , βάσει των κοινών συνηθειών οποτεδήποτε αλλά και της καλής πίστης στη χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE.

- Οι φωτογραφίες των αποδείξεων και η αποστολή τους μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE στην POCKEE θα πρέπει να γίνει μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την ημέρα της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως αυτή αναγράφεται στην απόδειξη λιανικής. Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών λήγει η δυνατότητα απόδοσης πόντων και η λήψη επιστροφής χρημάτων μέσω της εξαργύρωσης κουπονιών ή η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς αποδείξεων. 

- Τα χρήματα που δικαιούται ο Χρήστης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE συγκεντρώνονται στον Λογαριασμό του. Προκειμένου ο Χρήστης να λάβει στον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό Paypal που έχει δηλώσει στο Προφίλ του, το ποσό της επιστροφής που αναλογεί στις αγορές του από POCKEE κουπόνια, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των πέντε ευρώ (5€). Αφού συγκεντρώσει το ανωτέρο ποσό, ενεργοποιείται η δυνατότητα "ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ" ώστε να κατατεθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό Paypal του Χρήστη.

- Η POCKEE δεσμεύεται να καταθέσει την αξία των κουπονιών εξαργύρωσης, στον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό Paypal που έχει δηλώσει ένας Χρήστης στο Προφίλ του εντός δύο (2) εβδομάδων από την επομένη της επιλογής "ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ". 

- Κάθε Χρήστης έχει περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων κουπονιών για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται εντός της περιγραφής κάθε προϊόντος και έχει ισχύ μια εβδομάδα (Δευτέρα έως Κυριακή).

- H αξία του του κουπονιού εξαργύρωσης υπολογίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αγοράς στο Κατάστημα. Το «ΚΟΥΠΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποδίδεται όταν το προϊόν αγοράζεται με προσφορά ή έκπτωση στο Κατάστημα. Το «ΚΟΥΠΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποδίδεται όταν, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, δεν ισχύει παράλληλα καμία άλλη προσφορά ή έκπτωση στο Κατάστημα Σε περίπτωση που η τιμή του προϊόντος μεταξύ του Καταστήματος και της Ιστοσελίδας ή εφαρμογής της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE διαφέρει, για την απόδοση της αξίας του κουπονιού λαμβάνεται η εκάστοτε ισχύουσα τιμή στο Κατάστημα κατά το χρόνο πραγματοποίησης της αγοράς. 

- Τα κουπόνια που προφέρει η POCKEE αφορούν καταναλωτές λιανικής και όχι επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό, τα κουπόνια POCKEE δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και πιστωθούν σε περίπτωση που οι αγορές γίνουν με τιμολόγιο.

- Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Xρήστη την αποστολή της πρωτότυπης απόδειξης για την πιστοποίηση των αγορών είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά (με έξοδα της POCKEE) για χρονικό διάστημα μέχρι και 2 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που ο Xρήστης δεν προσκομίσει την απόδειξη αγοράς και ευλόγως αμφισβητείται η εγκυρότητα αυτής η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ όσων αναφέρονται στον όρο 7 να μην κάνει δεκτή την απόδοση της αξίας των κουπονιών στο Χρήστη.

5. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Η POCKEE συνεργάζεται με διάφορες άλλες πλατφόρμες όπως ενδεικτικά οι: Μασούτης app, Eurobank €πιστροφή app, Vodafone Cashback app, epithimies.gr, noiazomai.gr., η λίστα των οποίων ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι συνεργαζόμενες πλατφόρμες δίνουν και αυτές τη δυνατότητα να καταχωρίσει ένας Χρήστης μία απόδειξη του από αγορά που έχει κάνει και είτε να λάβει την αξία των κουπονιών που αντιστοιχούν στα προϊόντα για τα οποία η εκάστοτε πλατφόρμα διαθέτει δικαίωμα χρήσης των κουπονιών είτε να λάβει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που δεν έμεινε ικανοποιημένος με ένα προϊόν για το οποίο παρέχεται η αντίστοιχη δυνατότητα σε κάποια από τις πλατφόρμες.

Οι αποδείξεις που έχουν καταχωρηθεί σε οποιαδήποτε από τις ως άνω συνεργαζόμενες πλατφόρμες μπορούν να καταχωρηθούν και στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE ή και στις υπόλοιπες πλατφόρμες προκειμένου ο καταναλωτής να μπορέσει να επωφεληθεί από τη μέγιστη επιβράβευση για τις αγορές του μέσω της απόδοσης των κουπονιών, ωστόσο, ο καταναλωτής θα λάβει από κάθε μία από τις πλατφόρμες την αξία που αντιστοιχεί στις αγορές του για τα κουπόνια που κάθε μία από αυτές διαχειρίζεται και σε περίπτωση που δύο πλατφόρμες διαθέτουν κουπόνια για το ίδιο προϊόν, το κουπόνι θα αποδοθεί από την πλατφόρμα στην οποία η απόδειξη καταχωρήθηκε πρώτη. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να επωφεληθεί δύο ή περισσότερες φορές για το ίδιο προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ανεβάζοντας την απόδειξη και στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE, ένας Χρήστης ακόμα και αν του έχουν ήδη αποδοθεί τα κουπόνια από άλλες συνεργαζόμενες πλατφόρμες, θα λάβει έστω τους αντίστοιχους POCKEE πόντους. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι εάν ο Χρήστης καταχωρίσει απόδειξη σε συνεργαζόμενη Πλατφόρμα προκειμένου να λάβει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που δεν έμεινε ικανοποιημένος με ένα προϊόν για το οποίο παρέχεται η αντίστοιχη δυνατότητα τότε αν καταχωρήσει την απόδειξη και στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE δεν μπορεί να λάβει POCKEE ούτε εξαργύρωση από κουπόνι ούτε πόντους για το αντίστοιχο προϊόν.

Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα μεταξύ άλλων και όσων αναφέρονται στον όρο 7 να συμψηφίσει τα ποσά  των κουπονιών που εκ παραδρομής αποδόθηκαν ενώ είχαν ήδη αποδοθεί από κάποια άλλη συνεργαζόμενη με την POCKEE πλατφόρμα όπως ενδεικτικά αυτές που αναφέρονται ανωτέρω και όσες προστίθενται στο μέλλον ή ενώ είχε επιστραφεί η αξία προϊόντος που είχε αγοραστεί, με αντίστοιχα μελλοντικά ποσά κουπονιών που θα πρέπει να αποδοθούν στον Χρήστη.

6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παράλληλα με την εξαργύρωση των κουπονιών, οι Χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν κάθε απόδειξη από κατάστημα λιανικής σούπερ μάρκετ στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE για αυτόματη καταγραφή των προσωπικών εξόδων τους και δημιουργία αρχείου αποδείξεων και λίστας παρακολούθηση του ιστορικού αγορών και των προτιμήσεων κάθε Χρήστη, σύμφωνα με τη περιγραφή χρήσης της Υπηρεσίας. Μπορούν έτσι να έχουν μία συνολική εικόνα των εξόδων τους και να ενημερώνονται μόλις μπει σε προσφορά κάποιο από τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη Λίστα Παρακολούθησης.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σε κάθε Χρήστη παρέχεται μια μη αποκλειστική, αμεταβίβαστη, προσωπική, περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της/των Ιστοσελίδας/ων και της Εφαρμογής της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE και των περιεχόμενων στοιχείων τους, για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους. Ο Χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

·         Από το να δημιουργεί πάνω από έναν (1) Λογαριασμό

·         Από τον να εγγράφεται στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE μέσω υπηρεσίας προσωρινών email (π.χ. mailinator.com) 

·         Από το να δίνει παραποιημένη εικόνα του εαυτού του, να δηλώνει στοιχεία τα οποία είναι απολύτως αληθή, ακριβή και πλήρη  ή να υποδύεται τρίτο με σκοπό την λήψη χρημάτων.

·         Από το να καταχωρεί επανειλημμένως αποδείξεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί από άλλους Χρήστες

·         Από το να πωλεί, μεταπωλεί ή ανταλλάσει του κουπόνια εξαργύρωσης.

·         Από την προσπάθεια λήψης κουπονιών για προϊόντα τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από αυτόν.

·         Από την μεταπώληση προϊόντων που έχουν αγοραστεί με POCKEE επιστροφή από άλλη επιχείρηση

·         Από το να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο, να πωλεί, να διανέμει, να αντιγράφει εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζει, να μεταβάλλει, να αποθηκεύει, να τροποποιεί, να αναπαράγει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέρος του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στην/ις Ιστοσελίδα/ες ή στην εφαρμογή ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

·         Από το να χρησιμοποιεί την ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και ζημιές στην/ις Ιστοσελίδα/ες ή στην εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα×

·         Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της POCKEE ή συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευσή της ή από το να δημιουργεί οποιαδήποτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με την POCKEE ή έγκριση ή υποστήριξη από τη POCKEE όταν δεν υφίσταται.

·         Από το να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό), iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

·         Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης δεδομένων (data mining), συλλογής δεδομένων (data harvesting), εξαγωγής δεδομένων (data extracting) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε ενέργεια σε σχέση  με την/τις Ιστοσελίδα/ες ή κατά τη χρήση αυτής της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής×

·         Από το να προβαίνει σε ενέργειες reverse engineering, αποσυναρμολόγησης ή άλλως από το να προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής×

·         Από το να δημιουργεί οποιοδήποτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της/των Ιστοσελίδας/ων πλην της αρχικής σελίδας. Η POCKEE επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης, αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.

·         Από το να εμποδίζει την λειτουργία της/των Ιστοσελίδας/ων και να αντικαθιστά ή τροποποιεί το περιεχόμενο της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ)

·         Από το να διαπράτει ή να διευκολύνει αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδει ιούς, trojans, ιούς τύπου worms, logic bombs, και από το να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής ή να επηρεάσει την κανονική λειτουργία τους.

·         Από το να συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους Εγγεγραμμένους Χρήστες ή/και Επισκέπτες.

·         Από το να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία εύλογα η POCKEE θεωρεί ανάρμοστη ή καταχρηστική.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση διαπίστωσης οποιαδήποτε ενέργειας παραβίασης των ανωτέρω ή γενικότερα των παρόντων Όρων της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE, η POCKEE έχει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε εξαργύρωση κουπονιών που έχουν προέλθει από τέτοια ενέργεια ή να συμψηφίσει τα ποσά  των κουπονιών που αποδόθηκαν και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι προήλθαν από ενέργειας παραβίασης με αντίστοιχα μελλοντικά ποσά κουπονιών που θα πρέπει να αποδοθούν στον Χρήστη. Επίσης, η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να i)να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό σας ή / και (ii) να παύσει να παρέχει την άδεια χρήσης της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE ή / και (iii) να αποκλείει την πρόσβαση στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής), εφόσον εντοπίσει χρήση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE, η οποία είναι ενάντια στην καλή χρήση αυτής ή στους παρόντες Όρους. Η διαγραφή του Λογαριασμού ενός Χρήστη συνεπάγεται αυτόματα κατάπτωση των ποσών εξαργύρωσης που έχουν συλλεχθεί από αυτών και δεν έχουν ζητηθεί να πληρωθούν. Στην περίπτωση αυτή η POCKEE δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι Εγγεγραμμένων Χρηστών ή/και Επισκεπτών ή τρίτων. Η μη ενάσκηση από την POCKEE των εκ των Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να λάβει μέτρα που πιστεύει ότι είναι ευλόγως απαραίτητα ή κατάλληλα για να επιβάλει ή για να ελέγξει την συμμόρφωση με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων, π.χ. να επικοινωνήει με τα Καταστήματα Σουπερ Μάρκετ προκειμένου να ελέγξει την εγκυρότητα των καταχωρημένων αποδείξεων. Αποδέχεστε ότι η POCKEE έχει το δικαίωμα, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς, να αποκαλύπτει οποιαδήποτε  δεδομένα του Λογαριασμού σας στις αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς αξιωματούχους ή σε τρίτα μέρη  εφόσον η POCKEE θεωρεί ότι είναι ευλόγως απαραίτητα ή κατάλληλα για να επιβάλει ή  για να ελέγξει την συμμόρφωση σας με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικώς, του δικαιώματος της POCKEE να συνεργαστεί σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία σχετικά με την χρήση της της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής ή προϊόντων από εσάς, ή με τυχόν ισχυρισμούς τρίτων ότι η χρήση της της/των Ιστοσελίδας/ων ή της Εφαρμογής ή προϊόντων από εσάς είναι παράνομη ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου).

8. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ POCKEE

Η POCKEE προσφέρει στους εγγεγραμμένους στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE Χρήστες τη δυνατότητα να λάβουν μέλος σε διάφορους διαγωνισμούς και κληρώσεις.

 Η καταχώριση των αποδείξεων των Χρηστών της Εφαρμογής της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE δίνει αυτόματα στους Χρήστες το δικαίωμα να λάβουν μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό καταχώρησης απόδειξης όπου 100 τυχεροί POCKEE χρήστες κερδίζουν από 3€ στον  POCKEE Λογαριασμό τους. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών εβδομαδιαίως από Δευτέρα έως Κυριακή είναι δέκα (10). 

Επιπλέον, η Εφαρμογή POCKEE παρέχει τη δυνατότητα στους Χρήστες που κάνουν «Αναφορά Τιμής» και καταχωρούν προαιρετικά απόδειξη ή φωτογραφία από την οποία προκύπτει ότι η τιμή ενός προϊόντος σε Κατάστημα είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στην Εφαρμογή να μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση όπου κάθε μήνα  10 τυχεροί POCKEE χρήστες κερδίζουν από 10€ στον POCKEE Λογαριασμό τους

Τέλος, οι Χρήστες λαμβάνοντας μέρος σε έρευνες με τη μορφή ερωτηματολογίου που διεξάγονται από την POCKEE έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους ή συμμετοχές σε κληρώσεις.

Η ανάδειξη των νικητών πραγματοποιείται μέσω instant-win μηχανισμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα.

Τα ονόματα των νικητών δημοσιεύονται στην εφαρμογή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE στην ενότητα «Επιβραβεύσεις».

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο των Διαγωνισμών μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν πληροί τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Η POCKEE σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις παραβίασης των Όρων έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

Η POCKEE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής τω Διαγωνισμών, να προσθέσει νέους Διαγωνισμούς ή να καταργήσει αυτούς που τρέχουν οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, τροποποίηση των παρόντων Όρων. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της POCKEE.

9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ POCKEE – ΥΠΗΡΕΣΙΑ POCKEE MART

Η POCKEE παρέχει την δυνατότητα στους Χρήστες της να δίνουν online παραγγελίες απευθείας μέσα από την Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή POCKEE, σε συνεργαζόμενα καταστήματα Σούπερ Μάρκετ. Η παραγγελία δίνεται μέσα από την Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή POCKEE και εκτελείται από το συνεργαζόμενο Σούπερ Μάρκετ. Επίσης, η POCKEE δίνει τη δυνατότητα στους Χρήστες να κάνουν αγορές προϊόντων απευθείας μέσω της Εφαρμογής ή μέσα από την Ιστοσελίδα www.pockeemart.com από την POCKEE MART.

Εφόσον υπάρχει ενεργή καμπάνια έκπτωσης στην 1η παραγγελία στο POCKEE MART, η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα στη προεπισκόπηση της λίστας προϊόντων σας προς παραγγελία, και η αξία της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας. Το bonus 1ης παραγγελίας αφορά αποκλειστικά την πρώτη παραγγελία που θα καταχωρήσει από έναν λογαριασμό/νοικοκυριό. Κάθε λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά το bonus 1ης παραγγελίας. Το bonus 1ης παραγγελίας αποδίδεται μόνο μια φορά για κάθε νοικοκυριό (ως νοικοκυριό ορίζεται μια συγκεκριμένη κατοικία, με κοινή διεύθυνση αποστολής, κουδούνι ή παραλήπτη).
Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει χρήση του bonus 1ης παραγγελίας από το ίδιο νοικοκυριό, το POCKEE MART διατηρεί το δικαίωμα μη ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Εφόσον η πληρωμή έχει γίνει με κάρτα, το ποσό χρέωσης θα επιστραφεί στον λογαριασμό του.

Η παραγγελία και αγορά προϊόντων μέσω της POCKEE από τα συνεργαζόμενα Καταστήματα σούπερ μάρκετ ή άλλες αγορές τροφίμων υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στους Όρους Χρήσης του e-shop των Καταστημάτων αυτών και σε τυχόν επιπρόσθετους όρους που μπορεί να αναφέρονται κατά την υποβολή παραγγελίας προϊόντων από τις επιχειρήσεις αυτές.

10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η POCKEE παρέχει τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες πληρωμής:

-Με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας

- Με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική): Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, μέσω της Ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE  ή μέσω της Ιστοσελίδας POCKEE MART μπορείτε να πληρώσετε με ασφάλεια μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa ή Maestro ή Mastercard που υποστηρίζουν ηλεκτρονικές πληρωμές). Η πληρωμή σας εκτελείται μέσα από το ασφαλές δίκτυο της Vivawallet. Αφού ο Χρήστης εισάγει τα δεδομένα της κάρτας του στο περιβάλλον της Vivawallet και επιβεβαιώσει την πληρωμή, η τράπεζά του θα εγκρίνει τη συναλλαγή και η παραγγελία θα ολοκληρωθεί. Όλες οι συναλλαγές με ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιούνται σε ευρώ (€). Η χρήση της υπηρεσίας  Vivawallet προϋποθέτει την συναίνεση του Χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αναλυτικά περιγράφεται στη  Δήλωση Απορρήτου της Vivawallet.

- Μέσω Paypal εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία: Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE  ή μέσω της Ιστοσελίδας POCKEE MART μπορείτε να πληρώστε με ασφάλεια με την υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal. Η πληρωμή εκτελείται στον ιστότοπο της Paypal με τη σύνδεση του Χρήστη στον λογαριασμό που τηρεί εκεί. Η χρήση της υπηρεσίας  Paypal προϋποθέτει την συναίνεση του Χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου της PayPal.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας o Χρήστης λαμβάνει μέσω e-mail το αποδεικτικό πληρωμής που περιέχει όλα τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής και που αποτελεί την απόδειξη ότι η ηλεκτρονική παραγγελία έχει πληρωθεί. Εάν ο Χρήστης ακυρώσει μία παραγγελία, μέχρι το στάδιο της λήψης επιβεβαιωτικού e-mail ολοκλήρωσης της παραγγελίας του, του επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε ηλεκτρονικά. Εάν ο Χρήστης τροποποιήσει μία παραγγελία, μέχρι το στάδιο της λήψης επιβεβαιωτικού e-mail ολοκλήρωσης της παραγγελίας του, που έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί το συνολικό ποσό αυτής, του γίνεται μερική επιστροφή χρημάτων ίση με την αξία του μέρους της παραγγελίας που ακυρώθηκε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ό,τι μπορεί να χρειαστούν κάποιες μέρες προκειμένου να εμφανιστούν τα χρήματα στον Λογαριασμό σας. Σε κάθε μεταγενέστερο στάδιο, ακύρωση της παραγγελίας γίνεται με άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, κατωτέρω.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο οποτεδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε τα τυποποιημένα εμπορεύματα που παρήγγειλε να υπαναχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο από τη σύμβαση πώλησης που σύναψε είτε με την POCKEE μέσω της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας POCKEE MART  είτε με τα συνεργαζόμενα Καταστήματα μέσω της υπηρεσίας online delivery εφόσον τα σχετικά εμπορεύματα βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση με πλήρη και άθικτη την αρχική συσκευασία και χωρίς να έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο τους συνοδευόμενα από την απόδειξη λιανικής πώλησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί μεταξύ άλλων στις περιπτώσεις τροφίμων που προορίζονται για άμεση κατανάλωση για προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση και σε βρεφικές τροφές και γάλα.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί νομίμως, με οποιονδήποτε τρόπο από τα μέσα που παρέχει ο νόμος και ενδεικτικά είτε με την αποστολή εντύπου επιστροφής, είτε με έκφραση δήλωσης υπαναχώρησης μέσω επικοινωνίας σας μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail είτε ταχυδρομικώς. Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να επιστρέψετε άμεσα τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δήλωσής σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σχετικά με την υπηρεσία online delivery που παρέχεται μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ POCKEE  το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται έναντι του συνεργαζόμενου Καταστήματος Σουπερ Μάρκετ και ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και η πολιτική επιστροφών και τυχόν περιορισμοί  που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης του e-shop των Καταστημάτων αυτών.

12. ΗΛΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ορισμένα από τα προϊόντα που παρέχονται προς πώληση μέσα από την Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή της POCKEE είτε μέσα από την Ιστοσελίδα POCKEE MART, υπόκειται σε ηλικιακό περιορισμό αγοράς  σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18)  ετών και να έχετε πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, για να μπορείτε να αγοράσετε αλκοολούχα προϊόντα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την ηλικία από τον Χρήστη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο άλλως έχει το δικαίωμα ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσει ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Επόμενη σελίδα >